Przejdź do treści

Fleksodruk

Fleksodruk z greckiego flexo czyli giętki – technika druku wypukłego elastycznymi formami drukowymi i ciekłymi farbami szybkoschnącymi szybkoschnącymi.

Charakterystyczną cechą fleksografii jest występowanie elastycznej, wypukłej formy drukowej wykonanej zazwyczaj z polimeru, czasem z gumy . Dzięki temu technika ta stosowana może być na podłoża, które nie są idealnie równe.

Fleksografię stosuje się najczęściej do zadruku folii, opakowań giętkich i opakowań z tektury falistej, papieru kraft jak np. nasze papierowe torby.

Pierwotnie fleksograficzna forma drukowa była wykonywana z gumy naturalnej, następnie z kauczuku nitrylowego i butylowego a obecnie najpowszechniej stosuje się fotopolimer. Kolejne materiały posiadały coraz większą odporność na różne rozpuszczalniki, dzięki temu można było modyfikować rodzaj rozpuszczalników występujących w farbie fleksograficznej.

Dość skomplikowanym procesem jest przygotowalnia fleksograficzna, zarówno w fazie DTP, jak i przy wykonywaniu form drukowych. W fazie projektowania uwzględnić należy zjawisko rozciągnięcia formy nałożonej na wałek. Jest ono spowodowane tym, że forma jest elastyczna i posiada określoną grubość.